Länsbokstävernas betydelse: (före 1998)
AB - Stockholms län
C - Uppsala län
D - Södermanlands län
E - Östergötlands län
F - Jönköpings län
G - Kronobergs län
H - Kalmar län
I - Gotlands län
K - Blekinge län
L - Kristianstads län
M - Malmöhus län
N - Hallands län
O - Göteborgs och Bohus län
P - Älvsborgs län
R - Skaraborgs län
S - Värmlands län
T - Örebro län
U - Västmanlands län
W - Kopparbergs län
X - Gävleborgs län
Y - Västernorrlands län
Z - Jämtlands län
AC   Västerbottens län
BD - Norrbottens län